Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn El Salvador er 20-25 dager. En betydelig del av importen går over havnene i nabolandene på grunn av tekniske og kapasitetsme...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro= 100 cent Valutakode EUR Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko  Risikogru...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja, gjennom Frankrike                      World Customs Organisation: Ja, gjennom Frankrike   Verdensbanken: Ja   Det Interna...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei                      World Customs Organisation: Ja, gjennom Danmark   Verdensbanken: Ja, gjennom Danmark   Det Internasjo...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 Cent Valutakode EUR Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Samme bestemmelsene som i Frankrike: Ingen restriksjoner for de fleste va...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Guatemalas representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Guatemala Drammensveien 126B 0244 Oslo Telefon: 22 55 60 04 E-post: guatemala@guate.no Norges representasjon i Guatemala: Norge har ingen ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for noen få varetyper, som medisinske produkter, kosmetikk, spesifikke kjemiske produkter, film, kjøtt, sukker, ris, enkelte frukter, avsk...

   01.06.2012

  • Adresser


   Guyanas representasjon i Norge: Guyana har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Brussel: Embassy of the Co-operative Republic of Guyana Boulevard Brand Whitlock 114 BE-1200 Brussels Telefon: ...

   01.06.2012