Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Bli ein enda betre bedriftsrettleiar


   Driv du næringsforeining, næringsklynge, industrihage eller kommunerettleiingskontor? Ønskjer du å gjere ein enda betre jobb for kundane dine?

   08.04.2011

  • Innsats


   Vårt magasin, Innsats, handler om innovasjon og innovasjonspolitikk. Magasinet kommer ut to ganger i året, og retter seg særlig mot målgruppene stortingspolitikere, departementene, fylker, kommuner, a...

   12.04.2012

  • Kort om Innovasjon Norge


   Innovasjon Norge har et bredt og sammensatt samfunnsoppdrag. Kjernen i dette oppdraget er å bidra til verdiskaping gjennom å skape bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele lan...

   17.03.2015

  • Nøkkeltall


   Innovasjon Fakta Innovasjon Norge skal drive næringsutvikling gjennom å legge til rette for skaperkraft og innovasjon. Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr ...

   17.03.2015

  • Har du en forretningsidé?


   Er bedriften basert på en unik forretningside og har et betydelig potensial for vekst- og verdiskaping? Og er bedriften i en bedriftsutviklingsfase eller markedsintroduksjonsfase? Da har du mulighet t...

   12.10.2011

  • La oss skape nye landslag - sammen!


   Ingen kan være i tvil om at norsk næringsliv nå går inn i en periode der de som omstiller seg er de som vinner. Ingen skal heller være i tvil om at den næringen landet vårt har vært så avhengig av len...

   16.03.2015

  • Innspillskonferanse klynger - Bodø


   08.02.2018

   10.00-02.00

   Radisson Blu hotel Bodø

   På vegne av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva arrangerer vi regional innspillskonferanse knyttet til videreutvikling av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. 

  • Flere innovative næringsmiljøer


   Skal norske bedrifter styrke sin Internasjonale konkurransekraft fremover, må de samarbeide om innovasjon og forretningsutvikling. Da er klynger og nettverk et godt verktøy.

   17.03.2015