Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Troms


   Sentralbord Telefon: 77 60 61 00 E-post: troms@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Finansiering


   Vi tilbyr lån, tilskudd, garantier og egenkapital. Det finnes ulike typer lån og tilskudd for både gründere og etablerte bedrifter.

   05.11.2013

  • Vestfold


   Sentralbord Telefon: 33 01 89 20 E-post: vestfold@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Vilkår og retningslinjer


   Dersom søknad om tilskudd innvilges, vil Innovasjon Norge benytte standardvilkår for forsknings- og utviklingssamarbeid ved tildeling av midlene. I tillegg kan det knyttes enkelte særvilkår til prosje...

   21.11.2012

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførsel av våpen, ammunisjon og narkotika er forbudt. Legalisering og visering Ikke nødvendig. Forhåndsinspeksjon av varer De fleste varer er omfattet av en 'destination inspecti...

   12.02.2018

  • Transport- og tollforhold


   Togo har asfalterte veier som setter Lomè i forbindelse med Burkina Faso i nord, Ghana i vest og Benin i øst. Der er også noe jernbane. Transittid containerskip ca. 33 dager. Transportforsikring Impor...

   12.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faksimileunderskrift er ikke tillatt. Opprinelsesbevis Kreves normalt ikke. Ved eventuelt fo...

   22.01.2018

  • Import - og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Der innførselslisens kreves gjelder denne generelt for inntil 12 måneder. Det er innførselsforbud for truede dyre- og plantearter, vis...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Overvåkning av valutamarkedet gjøres av Reserve Bank of Australia. Overstiger det ekvivalente beløpet på utenlandsk valuta 10.000AUD er det meldeplikt. Dette er et tiltak Australsk...

   22.01.2018