Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. Fakturaen bør skrives ut i tre eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren...

   01.06.2012

  • Adresser


   Jemens representasjon i Norge: Jemen har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Hauge: Embassy of the Republic of Yemen Scheveningseweg 68 NL-2517 KX The Hague Telefon: +31 70 365 39 36/7 Telef...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten importlisens av registrerte importører som har et "Importers Card". Innførselslisens kreves kun for enkelte varer, blant annet teleko...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller arabisk. For tekstilvarer kr...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Innførselslisens kreves for farmasøytiske produkter, trevarer og kulturelle produkter eller produkter som kan anses so...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Primært basert på fransk, tyskromersk rett (påvirket av UN Transitional Authority i Kambodsja), sedvanerett og rester av kommunistisk rettsteori....

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på fransk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Overstrykinger eller en...

   01.06.2012