Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Tollbehandling


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring Romania er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Romania, og at felles regelverk knyttet til tollpro...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfakturaen utstedes normalt i det antall eksemplarer man er blitt enige om i kontrakten, men ihvertfall to eksemplarer. Tol...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanetransport har relativt stor betydning, både for forsendelser til og innen Russland. Dette på grunn av et omfattende jernbanenett og enorme avstander. Lastebiltran...

   01.06.2012

  • Adresser


   Russlands representasjon i Norge: Den Russiske Føderasjons Ambassade Drammensveien 74 0244 Oslo Telefon: 22 55 32 78 / 22 44 06 08 Telefax: 22 55 00 70 E- post: rembassy@online.no Hjemmeside Innovasjo...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Kuna = 100 Lipa Valutakode HRK Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko Risikogrupp...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemball...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til kypros hovedhavn er 20-25 dager. Varer kan ikke tas inn via den tyrkisk kontrollerte delen av øya. En rekke linjer har faste sei...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kypros er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012