Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Kiribati: Transport sjøveien til Kiribati-øyene går fortrinnsvis via australsk havn. På grunn av omlastninger, liggetider og ikke altfor hyppige avganger må en transitti...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Import kan kun foretas av kuwaitiske borgere og bedrifter som er registrert hos Handelsdepartementet. De må ha en generell importlisens. Utenlandske bedrifter må konta...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kuwait Public Authority for Industry (PAI) har ansvaret for å utarbeide standarder for produktsikkerhet med videre. PAI administrerer det såkalt ICCP-programmet for kvalitetsk...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Da vareforsendelser ofte er gjenstand for flere omlastinger, bør emballasjen...

   01.06.2012

  • Adresser


   Montenegro representert gjennom Serbias ambassade i Norge: Serbias ambassade Munkedamsveien 59 B 0244 Oslo Telefon: 23 11 52 20  Telefaks: 22 83 83 14 E-post: ambasada@serbianembassy.no Hjemmeside Nor...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 83 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Straffelovgivningen er i stor grad inspirert av det franske rettssystemet. Foreldels...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner: World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjo...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Straffelovgivningen er i stor grad inspirert av det franske rettssystemet. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og sedvanerett, samt innslag av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012