Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Har du beskyttet dine immaterielle verdier?


   IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer. Her finner du informasjon om hvordan du beskytter disse. 

   27.06.2017

  • Arrangementer


   Her finner du våre kommende Drømmeløft. Du kan ogse se video av tidligere Drømmeløft, eller gå til hovedsiden for Drømmeløftet.

   12.02.2015

  • Jarbtech Solution Group AS


   Som første selskap i verden bruker Jarbtech videoteknologi og avanserte detekteringsalgoritmer for å identifisere og stoppe snikerne. Folk som sniker på metroen er et globalt problem, og medfører tapt...

   03.03.2017

  • Etablerertilskudd


   Vi har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavkl...

   03.08.2012

  • NME


   15.10.2013

  • Dette er Nye Næringsvennlig kommune


   Verktøyet Næringsvennlig kommune kartlegger hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet fungerer og identifiserer de viktigste forbedringspunktene.

   20.09.2016

  • SMB-utvikling


   SMB-utvikling skal skape vekst i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.

   19.09.2016