Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Kreativ næring og reiseliv


   Omfatter mulighetene som skapes i møtet mellom kreativ næring og reiseliv. Det omfatter bærekraftig økonomisk utvikling innen kunst, kultur, natur og fritidsaktiviteter. I tillegg inkluderer det arkit...

   04.11.2016

  • Global Growth - Ocean Space Singapore


   Discover your business potential in Asia’s leading ocean business hub! We are inviting Norwegian companies with promising technologies or solutions for the deep ocean, ocean energy, aquaculture, smart...

   30.06.2017

  • Flytende sol seiler fram


   Ocean Sun AS har utviklet en kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig å plassere solcellemoduler på havoverflaten. Teknologien kan løse dagens utfordringer rundt solenergi og plassbegrensninger.

   09.01.2018

  • Bømlo-selskap med grønne løsninger til verden


   Bømlo-selskapet Servogear produserer propell- og girsystemer til hurtigbåtbransjen som reduserer CO2-utslipp med 30 prosent samtidig som det gir bedre energiutnyttelse. Teknologien har allerede erobre...

   13.12.2017

  • Omskaper kloakk til drivstoff


   I samarbeid med Hias IKS har energiselskapet Nærenergi AS, utviklet et anlegg som utnytter biogass fra slam og deponi, og oppgraderer den slik at den kan brukes som drivstoff i biler og busser. Pilotp...

   31.10.2017

  • Bygg bedrift


   Vi har flere tjenester for vekstkraftige bedrifter. Med oss tar du bedriften din til et nytt nivå!

   06.06.2012

  • Bærekraft gir konkurransekraft


   Verden står overfor mange samfunnsutfordringer som må løses i samarbeid med næringslivet. Klimaendringer, ressursmangel og urbanisering forårsaker problemer må løses. Dette skaper muligheter for bedri...

   18.05.2016