Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Morarente


   Morarente eller strafferente er ment som en økonomisk kompensasjon for selger i de tilfelle der kjøper betaler etter avtalt frist. Finansielt framstår forsinket betaling som kjøpers urettmessige bruk ...

   01.06.2012

  • Remburs


   Remburs kalles på engelsk Letter of Credit, forkortet LC, eller Documentary Credit (DC). Det er en oppgjørs- og sikringsform hvor kjøpers bank forplikter seg ovenfor selger at denne får betalt når han...

   01.06.2012

  • Andre handelsdokumenter


   Utover såkalte ”vanlige” dokumenter som er nevnt under hvert land i Eksporthåndboken, kan kunden eller myndighetene i importlandet forlange annen dokumentasjon knyttet til varen, transporten eller and...

   01.06.2012

  • ATA Carnet


   ATA Carnet kan brukes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges, repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer a...

   01.06.2012

  • Legalisering og visering


   Legalisering og visering vil si at dokumentene godkjennes av en uavhengig tredjepart ved hjelp av stempel og underskrift. Noen land krever at opplysningene som eksportørene gir i eksportdokumentene sk...

   01.06.2012

  • Fortolling og lagring


   De fleste varer som krysser en grense må tollklareres hos tollmyndighetene, både ved eksport og ved import. Dette kan gjøres enten ved at varene blir fortollet i forbindelse med grensepassering eller ...

   01.06.2012

  • Frisoner


   Frisoner er som oftest knyttet til havner (free port), men er også bygd opp i innland som en form for tollager (bonded warehouse). Hovedhensikten med frisoner er at vareeier slipper eller får utsettel...

   01.06.2012

  • Handelsstatistikk


   Statistikken som finnes per land i Eksporthåndboken er basert på handelsvarer foruten råolje, naturgass, skip og rigger. Målsettingen med å legge ut denne statistikken over den siste femårsperiode er ...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler


   I alle frihandelsavtaler er det inntatt et sett med regler som kalles opprinnelsesregler. Disse reglene bestemmer hvordan en vare skal fremstilles for at man kan få preferansetollbehandling (tollforde...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro= 100 cent Valutakode EUR Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko  Risikogru...

   01.06.2012