Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 69 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist Vanligvis ti år. 30 år for domsavgjørelser. Rettslig oppfølging Br...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Frankrike er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensyne...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Velutbygget kanal, -vei- og jernbanenett. Frankrike har tradisjonelt vært en bremsekloss innen EU med hensyn til liberalisering av internasjonal jernbanetransport. Tollfl...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Brukt oppdrettsutstyr og landbruksredskaper må ha bekreftelse på at de er desinfisert før import. "Tjaldurs Apotek" på Færøyene har monopol på import av medisiner. Til...

   01.06.2012

  • Adresser


   Færøyenes representasjon i Norge: Færøyene har ingen representasjon i Norge. Spørsmål og henvendelser kan rettes til den danske ambassade: Danmarks Ambassade, Olav Kyrres gate 7 0244 Oslo Telefon: 22 ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Lari = 100 tetri Valutakode GEL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko  Risikog...

   01.06.2012