Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Belgia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasj...

   01.06.2012

  • Adresser


   Danmarks representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of Denmark Olav Kyrres gate 7 0244 Oslo Telefon: 22 54 08 00 E-post: oslamb@um.dk Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i København: For kontak...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Kombinert transport bil/jernbane Oslo - Stockholm og ferje Stockholm - Tallin kan være en konkurransedyktig transportløsning. Lite land med relativt korte transportavstan...

   01.06.2012