Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Samsvarserklæring


   Samsvarserklæring er en egenerklæring som viser at produktet har vært gjennom en samsvarsvurdering og at produsenten har dokumentasjon som beviser at produktet oppfyller grunnleggende krav til helse, ...

   07.08.2012

  • Clean Report of Findings


   Clean Report of Findings er et dokument som brukes i forbindelse med forhåndsinspeksjon av varer. Dokumentet verifiserer normalt at varen er av avtalt kvalitet og mengde samt at vareverdien tilsvarer ...

   01.06.2012

  • Sunnhetssertifikat


   Et sunnhetssertifikat er et sertifikat som viser at den aktuelle forsendelsen tilfredsstiller gitte krav i gjeldende forskrifter. Slike sertifikat er hovedsakelig benyttet ved salg av næringsmidler. G...

   01.06.2012

  • EU/Andorra avtalen


   Avtalen mellom EU og Andorra ble iverksatt i 1991 og består av en Brevveksling mellom partene. Avtalen medfører at varer kan innføres tollfritt eller til en redusert tollsats. Les avtaleteksten her.

   01.06.2012

  • EU/Chile avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 352/2002 (side 935 – 1044). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Chile Varer som har opprinnelse i EU eller Chile tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinn...

   01.06.2012

  • EU/Israel avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 20/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Israel Varer som har opprinnelse i EU eller Israel i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprinnel...

   01.06.2012

  • EU/Kroatia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L286/2008 (side 82-168). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Kroatia Varer som har opprinnelse i EU eller Kroatia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprin...

   01.06.2012

  • EU/Libanon avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 143/2006 (side 68 - 174). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Libanon Varer som har opprinnelse i EU eller Libanon i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen og v...

   01.06.2012

  • EU/Marokko avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 336/2005 og EUT L 141/2011. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Marokko Varer som har opprinnelse i EU eller Marokko i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, v...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Importører må være registrert hos Handelsministeriumet hvor det utstedes tillatelse til import. Importør må via intern...

   01.06.2012