Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • 1. Innledning


   Denne veilederen er tenkt som et hjelpemiddel for deg og din bedrift i det daglige arbeidet med eksportforsendelser til land og områder hvor det er opprettet frihandelsavtaler. Erfaringer Innovasjon N...

   03.06.2013

  • 4. Hvordan få tollfordelene i handelsavtalene?


   For at en vare kan få tollfordeler, er det flere vilkår som må være oppfylt. Disse vilkårene er listet opp under og gjelder som hovedregel i alle handelsavtalene som Norge/ EFTA har inngått og er derf...

   17.07.2013

  • 7. Andre typer opprinnelsesbevis


   7.1.1 Certificate of Origin Ved eksport til andre land enn de vi har frihandelsavtale med, har opprinnelsesbevis normalt ikke betydning i forhold til tollsatser. Likevel kreves ofte en eller annen for...

   17.07.2013

  • 4. Remburs


   Remburs er en viktig betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Det er en del formkrav og kjøreregler som er viktig å overholde for at rembursen skal fungere som det sikringsinstrumentet den e...

   15.07.2013

  • Bankrisiko


   Banker spiller ofte en avgjørende rolle for bruk og gjennomføring av ulike betalingsbetingelser i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfinansier...

   01.06.2012

  • Elektronisk presentasjon av dokumenter


   Tradisjonelt har mye av dokumentarbeidet i forbindelse med remburser vært papirbasert. Men med dagens elektroniske muligheter og økt juridisk anerkjennelse av elektroniske dokumenter som "ekte", er de...

   01.06.2012

  • Remburs og tidsfrister


   Remburs er et mye brukt betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Et viktig kjennetegn ved rembursen er kravene til å presentere forlangte handelsdokumenter i riktig form, innenfor fastsatte ...

   01.06.2012

  • Rembursens sikkerhet


   Vi skiller her mellom: Bekreftet remburs – confirmed letter of credit Ubekreftet remburs – unconfirmed letter of credit/without confirmation I avkrysningsrutene i remburssjekklisten til flere banker o...

   01.06.2012