Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Gode effekter og krevende omstilling


   Innovasjon Norge var 10 år i 2014, men historien går tilbake til midten av 1800-tallet med opprettelsen av Den Norske Hypotekbank. Ved inngangen til 2015, med lavere oljepris og en omstilling av økono...

   16.03.2015

  • Innovasjon Norge skaper efffekt


   Hva er en vellykket bedrift? Hva som bidrar til lønnsom næringsutvikling er vanskelig å måle direkte, fordi mange faktorer må samvirke for at en bedrift skal vokse og utvikle seg. I denne rapportering...

   17.03.2015

  • Styrets beretning


   Innovasjon Norge ble stiftet 19. desember 2003 og eies med 51 prosent av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og av fylkeskommunene med 49 prosent. Selskapet er organisert som et særlovsselskap...

   17.03.2015

  • Økonomi


   Årsregnskapet omfatter selskapets leveransekostnader og kundeleveranser med unntak av lån og tilskudd utbetalt til kunder.

   20.03.2015

  • Forstå kulturforskjellene i Norden


   Selv om vi er like, finnes det også forskjeller mellom oss nordmenn, svenskene, danskene og finnene. De som behersker kulturforskjellene kan mye enklere lande gode avtaler og bygge lønnsomme og langsi...

   13.02.2013

  • Application Form: TEA 2017


   Tech City Executive Accelerator (TEA) is a programme for Norwegian technology executives looking to scale their operations globally. The programme is held in London, and targets to provide high-growth...

   21.06.2016

  • Elektronisk dokumentasjon


   I internasjonal handel tas elektronisk datautveksling stadig mer i bruk, enten det er i form av EDIFACT, XML eller ulike internettløsninger. Ved riktig bruk kan slike løsninger gi betydelige gevinster...

   01.06.2012

  • Frihandelsavtaler - EU


   EU har i likhet med Norge en rekke handelsavtaler som har til hensikt å forbedre handelsvilkårene mellom avtalepartene. Mange produkter belegges med toll ved grensepassering og på vilkårene som er for...

   01.06.2012