Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Overnattingsstatistikk for januar 2017


   I januar var det 1,6 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er uendret fra januar 2016. Antall utenlandske gikk ned med tre prosent, mens norske økte med en prosent.

   04.04.2017

  • Overnattingsstatistikk for februar 2017


   Det ble en liten nedgang på både norske eller utenlandske kommersielle overnattinger i februar. Positivt er det allikevel at antall bestilte flybilletter til Norge ligger 20 prosent høyere i perioden ...

   07.04.2017

  • Overnattingsstatistikk for mai 2017


   SSBs overnattingsstatistikk viser at det var 2,5 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i mai. Det er en økning på to prosent fra mai i fjor. Antall utenlandske øker med seks prosent...

   06.07.2017

  • Overnattingsstatistikk for juli 2017


   SSBs overnattingstall viser at det var 6,2 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i juli. Det er det samme volumet som i fjor, grunnet to prosent færre norske gjestedøgn. Utenland...

   08.09.2017

  • Nøkkeltallsbrosjyren 2016


   Til tross for terror og uro mange steder, øker folks reiselyst. Også i Norge har det vært en merkbar vekst i antall utenlandske turister.

   18.05.2017

  • Nøkkeltallsbrosjyren 2015


   2015 ble et spesielt år for norsk reiseliv. Nedgangen i oljesektoren medførte færre yrkesrelaterte overnattinger, og ferie- og fritidstrafikken ble derfor eneste driver bak veksten. I 2015 var det 31,...

   04.05.2016

  • Nøkkeltall 2015


   Hvordan ser de internasjonale turiststrømmene ut? Denne brosjyren inneholder fakta om norsk og internasjonal turisme.

   29.05.2015

  • Fees, terms and conditions


   Fee per participant is NOK 20.000 which covers: Tuition fee at Babson College Accommodation and meals at Babson: - 5 nights - 3 meals per day Kick-off in Oslo including, keynotes, workshops, lunch and...

   26.11.2013

  • Nordmenn vil oppleve mer kultur i eget land


   Norske turister blir stadig mer kulturinteresserte på ferie i eget land, viser Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. For sommeren 2014 kan rundt 14 prosent av de norske turistene karakteriseres so...

   16.03.2015