Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • IBRD- Verdensbanken


   Verdensbanken ble grunnlagt i 1944, da 43 land møttes til en konferanse i Bretton Woods i USA for å diskutere et finanssystem for etterkrigstiden. Bretton Woods-konferansen etablerte Det Internasjonal...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Boliviano = 100 Centavos Valutakode BOB Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Alle import og eksport som overstiger 7200USD må  gjøres opp via...

   01.06.2012

  • IMF


   IMF (International Monetary Fund) er en internasjonal finansinstitusjon som ble etablert i 1946. Organisasjonens formål er å fremme stabil verdenshandel, et stabilt internasjonal finansielt samarbeid ...

   01.06.2012

  • FN


   FN (Forente nasjoner) er en verdensomfattende organisasjon med mange særorganisasjoner, programmer og fond. FN-systemet jobber stort sett med alt som berører menneskeheten, fra fattigdom, krig og sult...

   01.06.2012

  • OECD


   ”Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling” er en internasjonal organisasjon stiftet i 1960 og består i dag av flere industriland og fremvoksende økonomier. De fleste medlemslandene har en r...

   01.06.2012

  • Omstendelige innførselsprosedyrer


   Enhver norsk eksportør må forholde seg til visse utførsels- og innførselsformaliteter. Det vil si at varene minimum må: • tollmessig klareres ut av Norge ved eksport • tollmessig deklareres inn i impo...

   01.06.2012

  • Krav til CE-merket


   EU stiller krav til CE-merkets fysiske utforming og plassering på produktet. Merket ser ut som på bildet. Der hvor ikke annet er nevnt må merket være minst 5 millimeter høyt. CE-merket må være satt på...

   10.06.2015

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, de...

   01.06.2012

  • Adresser


   Saudi Arabias representasjon i Norge: Royal Embassy of Saudi Arabia Frøyas gate 11 0244 Oslo Norway Telefon:  22 04 90 10 Telefax: 22 04 90 14 E-post: osemb@mofa.gov.sa Hjemmeside Norges representasjo...

   01.06.2012