Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Valutakonto


   Foretak med gjentagende oppgjør i utenlandsk valuta kan velge å åpne en valutakonto i norsk bank for den aktuelle valutaen. Tidspunktet for veksling til kroner for de valutastrømmene som ikke er kurss...

   01.06.2012

  • Fakturamal - UN Invoice Layout Key


   UN Invoice Layout Key er en standardblankett som ofte blir lagt til grunn for utarbeidelse av fakturaen. UN Invoice Layout Key finner du øverst til venstre.

   01.06.2012

  • Faktura - tilleggsopplysninger


   Enkelte land og bedrifter i utlandet kan kreve særskilte tilleggsopplysninger i fakturaen som norske eksportører må utferdige. Eksempler på kontraktsmessige særkrav som du må ta med for å komplettere ...

   01.06.2012

  • Proformafaktura


   Ved eksport av varer utferdiges ofte en Proformafaktura (Pro Forma Invoice). Som det ligger i begrepet, er dette en faktura som kun utstedes for formens skyld. Proformafaktura utferdiges ofte i forbin...

   01.06.2012

  • Godkjent eksportør


   Tollmyndighetene kan gi eksportører status som "godkjent eksportør" ("approved exporter"). Godkjente eksportører gis tillatelse til å utferdige fakturaerklæringer uavhengig av verdien på de eksportert...

   01.06.2012

  • Varesertifikat EUR-MED


   Varesertifikat EUR-MED foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikat EUR-MED er bevis på produk...

   01.06.2012

  • Samsvarserklæring


   Samsvarserklæring er en egenerklæring som viser at produktet har vært gjennom en samsvarsvurdering og at produsenten har dokumentasjon som beviser at produktet oppfyller grunnleggende krav til helse, ...

   07.08.2012

  • Clean Report of Findings


   Clean Report of Findings er et dokument som brukes i forbindelse med forhåndsinspeksjon av varer. Dokumentet verifiserer normalt at varen er av avtalt kvalitet og mengde samt at vareverdien tilsvarer ...

   01.06.2012

  • Sunnhetssertifikat


   Et sunnhetssertifikat er et sertifikat som viser at den aktuelle forsendelsen tilfredsstiller gitte krav i gjeldende forskrifter. Slike sertifikat er hovedsakelig benyttet ved salg av næringsmidler. G...

   01.06.2012

  • EU/Andorra avtalen


   Avtalen mellom EU og Andorra ble iverksatt i 1991 og består av en Brevveksling mellom partene. Avtalen medfører at varer kan innføres tollfritt eller til en redusert tollsats. Les avtaleteksten her.

   01.06.2012