Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • EFTA/Montenegro avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Montenegro ble iverksatt 15. oktober 2012, men trer først i kraft 1. november for Norge. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med op...

   25.10.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering...

   01.06.2012

  • Norge/Færøyene


   Norge har inngått en bilateral frihandelsavtale med Færøyene, som medfører tollfrihet for industriprodukter og en rekke fisk- og jordbruksprodukter. Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med oppr...

   01.06.2012

  • Norge/Grønland


   Frihandelsavtalen mellom Norge og Grønland trådte i kraft i 1985. Avtalen innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. En rekke fis...

   01.06.2012

  • ASEAN


   ASEAN ble offisielt grunnlagt den 8. august 1967, ved signering av ”the Bangkok Declaration”. Medlemsland De fem opprinnelige medlemslandene Filippinene, Indonesia, Malaysia, Singapore og Thailand. Br...

   01.06.2012

  • CEMAC


   CEMAC ble opprettet I 1999. Administrerer også organisasjonen Central African Customs and Economic Union (UEDAC). Medlemsland Kamerun, Den sentral-afrikanske republikk, Tchad, Kongo (Republikken), Ekv...

   01.06.2012

  • COMESA


   Traktaten som konkretiserte opprettelsen av COMESA ble signert i Kampala, Uganda i 1993 av medlemslandene i ”the Preferential Trade Area for Eastern and Southern African States (PTA). Medlemsland Ango...

   01.06.2012

  • EU


   EU er en tollunion og består av medlemslandene Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Por...

   01.06.2012

  • Mercosur


   MERCOSUR ble etablert i 1991. Vær oppmerksom på at forkortelsen MERCOSUL også brukes. Medlemsland Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela. Chile ble assosiert medlem i 1996, mens Bolivia ble...

   01.06.2012

  • IBRD- Verdensbanken


   Verdensbanken ble grunnlagt i 1944, da 43 land møttes til en konferanse i Bretton Woods i USA for å diskutere et finanssystem for etterkrigstiden. Bretton Woods-konferansen etablerte Det Internasjonal...

   01.06.2012