Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollagerhold i Norge


   Et tollager er i utgangspunktet kun et lager hvor ufortollede varer kan lagres i påvente av fortolling. Det er derfor strenge regler for hva som tillates gjort med en ufortollet vare som befinner seg ...

   01.06.2012

  • Tid i tollen - en trivialitet?


   Fortollingsprosedyrer og tidsbruk i tollen er et tema som har en tendens til å glimre med sitt fravær i lærebøker om logistikk. I beste fall beskrives emnet i noen bisetninger. Er da tid i tollen bare...

   01.06.2012

  • Rammebetingelser ved eksport til USA


   USA har 290 millioner innbyggere, og importerer varer i stor skala fra andre land. USA er etter EU et av de store eksportmarkeder for norske eksportører, og for enkelte bedrifter er USA hovedmarkedet....

   01.06.2012

  • Et forprosjekt nå kan gi stort prosjekt i fremtiden


   Har dere en god idé til noe som kan bidra til verdiskaping i virksomheten? Biobaserte bedrifter som ønsker å søke forprosjektmidler øremerket nyskapende bionæringer bør merke seg fristen som er 12. ok...

   13.09.2016

  • Omstilling: søk om å få mentor


   Er du en leverandørbedrift i Hordaland til olje/gassnæringen med behov for å tenke nytt? Ønsker du personlig oppfølging av din bedrift i denne situasjonen?

   23.02.2016