Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • ISO - Korrespondentmedlemskap


   Korrespondentmedlemmer er typisk organisasjoner fra land som ennå har vesentlige mangler i sitt nasjonale standardiseringsarbeid. Organer med korrespondentmedlemskap tar ikke aktivt del i selve utarbe...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Myntenhet: 1 sum = 100 tijin   Valutakode UZS. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Restriksjoner med hensyn til valutatildeling kan være et pr...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Produktkrav, herunder myndighetenes spesifikke standardiseringskrav kan framkomme i salgskontrakten. En rekke produkter må være godkjent før import kan finne sted. Det er vikt...

   01.06.2012

  • 3.2 Gjennomgående dokumentomtale


   Nedenfor ser du hvilken systematikk som ligger til grunn for gjennomgangen av dokumentene: Formålet med dokumentet: En kort forklaring på hvorfor dokumentet utstedes og hva det skal brukes til. Standa...

   16.07.2013

  • 3.3 Særskilte tilleggskrav?


   Vi har i denne veilederen hovedsakelig begrenset oss til å vise eksempler på hvordan de enkelte eksportdokumentene ser ut i blankettform. Du vil likevel finne noen eksempler på ferdigutfylte dokumente...

   16.07.2013