Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • 6.5 Varesertifikat EUR.1


   Formålet med dokumentet: Dokumentasjon på at varene er produsert i tråd med opprinnelsesreglene i den frihandelsavtalen som styrer eksporten. Gyldig varesertifikat EUR.1 berettiger importøren (kunden)...

   16.07.2013

  • 6.7 GSP - Erstatningssertifikat Form A


   Formålet med dokumentet: Bevis på varens opprinnelse ifølge GSP-reglene (General System of Preferences), hvilket berettiger tollfrihet eller nedsatt toll for en rekke u-landsvarer som reeksporteres ti...

   16.07.2013

  • 8.7 Internasjonalt jernbanefraktbrev - CIM


   Formålet med dokumentet: Fraktbrevet anvendes ved internasjonale jernbanetransporter, herunder transporter til og fra Norge. Standardisering: Blankettens utforming er som eksempelet på neste side og b...

   17.07.2013

  • 9.1 Innledning


   Forsikring av eksportvarer kan skje for hver enkelt forsendelse eller gjennom løpende avtale mellom forsikringstakeren og forsikringsselskapet. I visse situasjoner krever andre parter, som feks. banke...

   08.08.2013

  • 9.2 Forsikringssertifikat


   Formålet med dokumentet: Bekreftelse på at transportforsikring er tegnet gjennom et forsikringsbevis. Utstedes etter avtale. Dokumentet henviser til, eller har samme funksjon som et forsikringsbevis i...

   08.08.2013

  • 1. Innledning


   Denne veilederen er tenkt som et hjelpemiddel for deg og din bedrift i det daglige arbeidet med eksportforsendelser til land og områder hvor det er opprettet frihandelsavtaler. Erfaringer Innovasjon N...

   03.06.2013