Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Adresser


   Hviterusslands representasjon i Norge: Hviterussland har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Latvia: Embassy of the Republic of Belarus 12 Jezusbaznicas st. Riga LV-1050 Latvia Telefon: + 37...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på engelsk angloamerikansk rett, men med vesentlige endringer innført med grunnlag i sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk a...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System - HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for telefoni- og kommunikasjonsutstyr, våpen, ammunisjon, dyr og planteprodukter. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med påvirkning fra dansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Italia har ambassade i Oslo: Embassy of the Italian Republic Inkognitogaten 7 0244 Oslo Telefon: 23 08 49 00 / 22 55 72 50 Telefax: 22 44 34 36 E-post: ambasciata.oslo@esteri.it Hjemmeside Innovasjon ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012