Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om eventuelle nye krav. Det foreligger spesielle bestemmelser for næringsmidler og farmasøytiske produkter. Næringsm...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Det finnes restriksjoner på noen varer dette gjelder blant annet: planter, dyreprodukter, treprodukter, gjødsel og t...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av Andean Common Market (Bolivia, Colombia, Peru og Chile) innrømmes tollpreferanser, likeledes for integ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett, islamsk rett og sedvanerett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Vær oppmerksom på at valutaknapphet har ført til at kun dokumentinkasso og remburs er mulige oppgjørsformer per dags dato (15.09.2017). Flytende valutakurser og lån fra IMF på 12 milliarder USD ble in...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt er assymetrisk som medfører at tollen på en rekke industriprodukter trappes ne...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importforbud for visse type kjemiske, kosmetiske og sanitære produkter samt enkelte matvarer. Innførselslisens kreves for all import med en verdi på over 50.000 CFS fr...

   01.06.2012