Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksporthåndboken


   Er du usikker på hvilke krav og regler som gjelder når du handler internasjonalt? Eksporthåndboken holder deg oppdatert.

   20.02.2010

  • Søknadsinformasjon


   Mal for intensjonsavtale på henholdsvis norsk og engelsk finner du under: Intensjonsavtale for Innovasjonskontrakt Letter of Intent. Innovation Contract

   25.11.2013

  • PLP (Prosjektlederprosessen)


   Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.

   22.09.2016

  • Sluttevaluering


   Når omstillingsperioden går mot slutten, skal arbeidet og måloppnåelsen evalueres.

   20.09.2016

  • Videreføring av omstillingsarbeidet


   Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en  enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

   19.09.2016

  • Maler for god søknadsbehandling


   Mottaksbrev Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen med bekreftelse på mottatt prosjektsøknad. Last ned mal for mottaksbrev Tildelingskriterier 8 tildelingskriterier og vurderingsskjema til hjelp ...

   19.09.2016