Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Mer om forstudien


   Målet med forstudien er å kartlegge nåsituasjonen i kommunen og identifisere forbedringsområder. Forstudien gjennomføres på ca. tre måneder. Arbeidet utføres av en ekstern rådgiver/konsulent med noe i...

   18.11.2016

  • Hva er resultatene av verktøyet Omdømmebygging?


   Forstudiet Forstudierapport med sammenfatning av funn og konklusjoner for alle mål og aktiviteter Skissering av milepæler for forprosjektet Forprosjektet Omdømmestrategi for kommunen Handlingsplan for...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres omdømmeprosjektet av en ekstern  konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal  organiseres i faser i tråd med PLP. Tidsrammen for forstudiefasen e...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet Omdømmebygging for?


   Innovasjon Norge tilbyr Omdømmebygging som et verktøy til  omstillingskommuner som opplever at de sliter med et svakt omdømme, som  gjør det vanskelig å snu negativ utvikling i kommunen/regionen. Med ...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en programstatusvurdering?


   Programstatusvurdering gjennomføres som et heldagsmøte, ledet av Innovasjon Norge med bistand fra en ekstern konsulent (prosessleder). Prosessen skal gi verdifulle innspill og mulighet for ettertanke;...

   20.09.2016

  • Sluttevalueringer, eksempler


   Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer Askvoll 2017 Ytre Namdal 2016 Hyllestad 2016 Porsanger 2015 Karlsøy 2015 Berlevåg 2014 Karmøy 2014 Gamvik 2014 Lebesby 2014 Meråker 2013 Nesset 2013 Sunndal 20...

   20.09.2016

  • Mer om Strategiseminaret (årlig)


   Årlig strategiseminar over 1–2  dager i forbindelse med rullering av omstillingsplanen og utarbeidelse av neste års handlingsplan. Seminaret holdes mot slutten av kalenderåret, dvs. etter at programme...

   20.09.2016

  • Mer om Oppstartsseminaret


   Oppstartseminar holdes over 1 til 2 dager tidlig i gjennomføringsfasen. Seminaret ledes av ekstern konsulent. Målgruppe: Leder av og det nyvalgte styret for omstillingsarbeidet. Innhold: Seminarets in...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingsorganisasjoner må ha en strategi og en plan for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsperiode. Verktøyet ”Videreføring av omstillingsprogrammer” bygger på Innovasjo...

   19.09.2016

  • Mer om forprosjektet


   Prosjekteier: Omstillingskommunen eller andre lokale partnere i videreføringsarbeidet, det kan også være delt eierskap. Tidsramme: 4–6 måneder Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutvik...

   19.09.2016