Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett  og særlig fransk rett, foruten sosialistisk inspirert rettspraksis. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incote...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert oversikt. Følge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Solid emballering kreves, både på grunn av krevende transportforhold, utel...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, inspirert av fransk rett. Religiøse prinsipper spiller også en viktig rolle i det li...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder EFTA statene og Libanon har en frihandelsavtale. Avtalen er asymmetrisk, dvs. at tollen trappes ned til 0 i løpet av ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. For noen varegrupper må en importlisens foreligge. Importlisensen utstedes på bakgrunn av Formular JK 69 av Ministry...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Penang er 30-35 dager. Relativt omfattende veinett. Biltransport dominerer innenlands. Jernbanenett under modernisering. Penang konkur...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • 2.1 Risikobildet ved eksport


   Risikobildet ved eksport er gjennomgående både annerledes og mer sammensatt enn ved innenriks handel. For det første ganske enkelt fordi et internasjonalt salg involverer langt flere og delvis andre p...

   11.09.2013

  • 2.5 Sikkerhetsrisiko


   Med sikkerhetsrisiko tenker vi spesielt på farer knyttet til kriminelle handlinger. Sikkerhetsrisiko vil ofte henge sammen med landrisiko i den forstand at det i land med politisk, økonomisk og sosial...

   11.09.2013