Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • 2.9 Bankrisiko


   Banker spiller ofte en avgjørende rolle for gjennomføring av betalingsløsninger (eller instrumenter) i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfina...

   11.09.2013

  • 2.12 Fra risikoidentifikasjon til håndtering


   I tabell 1 finner du gjengitt de ulike typer risiko som blir omtalt i dette kapittelet. Poenget med risikovurdering er å gi deg økt klarhet hvorvidt konsekvensene av en hendelse er små eller store, og...

   11.09.2013

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. UN Layout Key anbefales. 1 orginal og 4 kopier med alle opplysninger. Handelsfakturaen må sign...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og hinduistisk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, m...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Utstedes i 4 eksemplarer. Må undertegnes av eksportøren. Faksimile underskrift godtas ikke. In...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. De fleste forsendelser sjøveien går via indiske havner, fortrinnsvis Kolkata (Calcutta) og Kandla (nord for Bombay), og i noen grad over Mumbai eller Haldia. Forsendelser...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Auckland er 35-40 dager. Velutbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Auckland, Christchurch, Dunedin, Wellington og Queentown er ...

   01.06.2012

  • Adresser


   New Zealand representasjon i Norge: New Zealand har ingen representasjon i Norge, ambassaden i Nederland er derimot sideakkreditert til Norge: New Zealand Embassy Eisenhowerlaan 77N NL-2517 KK 'S-Grav...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CEMAC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I tillegg til merverdi...

   01.06.2012