Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Penang er 30-35 dager. Relativt omfattende veinett. Biltransport dominerer innenlands. Jernbanenett under modernisering. Penang konkur...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. UN Layout Key anbefales. 1 orginal og 4 kopier med alle opplysninger. Handelsfakturaen må sign...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og hinduistisk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, m...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Utstedes i 4 eksemplarer. Må undertegnes av eksportøren. Faksimile underskrift godtas ikke. In...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. De fleste forsendelser sjøveien går via indiske havner, fortrinnsvis Kolkata (Calcutta) og Kandla (nord for Bombay), og i noen grad over Mumbai eller Haldia. Forsendelser...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Auckland er 35-40 dager. Velutbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Auckland, Christchurch, Dunedin, Wellington og Queentown er ...

   01.06.2012

  • Adresser


   New Zealand representasjon i Norge: New Zealand har ingen representasjon i Norge, ambassaden i Nederland er derimot sideakkreditert til Norge: New Zealand Embassy Eisenhowerlaan 77N NL-2517 KK 'S-Grav...

   01.06.2012