Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Eksport og markedsutvikling


   Den globale veksten har falt de siste 8 årene i OECD landene, og har bare vært 2 prosent regnet i årlig rate. Veksten har også falt i de nye vekstøkonomiene, der noen av landene er i dyp resesjon. Ett...

   28.02.2013

  • Samfunnsansvar (CSR)


   Samfunnsansvar – som i den engelskspråklige faglitteraturen har betegnelsen corporate social responsibility (CSR) - handler om at bedriften/organisasjonen forstås i en videre samfunnsmessig ramme, som...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nord Koreas representasjon i Norge: Nord Korea har ingen representasjon i Norge. Nærmeste ambassade er i Lidingö -Sverige: Embassy of the Democratic People`s Republic of Korea Norra Kungsvägen 39 S-18...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Det er imidlertid vanskelig å komme utenom bruk av betalingsformen remburs ved eksport til Pakistan. Det pakistanske...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Ingen spesielle bestemmelser med hensyn til emballasje. Men dersom høy og ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Pakistans representasjon i Norge: Pakistans Ambassade Eckersbergs gate 20 0244 Oslo Telefon: 23 13 60 80 Telefax: 22 55 50 97 E-post: info@pakistanembassy.no Hjemmeside Norges representasjon i Pakista...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av ti...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Kina = 100 toea Valutakode PGK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner For utførsel høyere enn 50.000PGK må sentralbanken kontaktes. Ingen begre...

   01.06.2012

  • Adresser


   Papua New Guinea representasjon i Norge: Papua New Guinea har ingen ambassade eller konsulat i Norge, det nærmeste er London: Papua New Guinea High Commission 14 Waterloo Place London SW1R 4AR United ...

   01.06.2012