Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • 1. Innledning


   Denne veilederen er tenkt som et hjelpemiddel for deg og din bedrift i det daglige arbeidet med eksportforsendelser til land og områder hvor det er opprettet frihandelsavtaler. Erfaringer Innovasjon N...

   03.06.2013

  • 4. Hvordan få tollfordelene i handelsavtalene?


   For at en vare kan få tollfordeler, er det flere vilkår som må være oppfylt. Disse vilkårene er listet opp under og gjelder som hovedregel i alle handelsavtalene som Norge/ EFTA har inngått og er derf...

   17.07.2013

  • 7. Andre typer opprinnelsesbevis


   7.1.1 Certificate of Origin Ved eksport til andre land enn de vi har frihandelsavtale med, har opprinnelsesbevis normalt ikke betydning i forhold til tollsatser. Likevel kreves ofte en eller annen for...

   17.07.2013

  • 4. Remburs


   Remburs er en viktig betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Det er en del formkrav og kjøreregler som er viktig å overholde for at rembursen skal fungere som det sikringsinstrumentet den e...

   15.07.2013

  • Bankrisiko


   Banker spiller ofte en avgjørende rolle for bruk og gjennomføring av ulike betalingsbetingelser i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfinansier...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012