Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular, men faktura bør utstedes i 3 orginaler. Det anbefales å ta med følgende erklæring nederst på fakturaen: "We declare that the invoice shows the actual price o...

   18.01.2018

  • Waste seminar


   12.12.2017

   08.30-01.00

   Fairmont Hotel Jakarta

   Innovation Norway Jakarta together with the Ministry of Environment and Forestry will held a Waste Seminar.

  • Produktkrav


   Produktkrav som forutsetter bruk av visse standarder og krav om merking vil normalt framgå av den enkelte salgskontrakt. Spesielle produktkrav til blant annet matvareprodukter, kjemikalier, kosmetikk,...

   18.01.2018

  • Inspirasjonsdag i Danmark


   Sted: København Dato: November Tid: hele dagen Inspirasjonsdag hvor vi inviterer dansk bransje til en dag med spennende input, inspirasjon og opplegg til diskusjon.

   12.07.2016

  • Italia: Nordic Workshop


   Sted: Milano Dato: 23.03.2017 Tid: Kl. 10.00-17.00 Dette er en unik salgsarena for møter mellom norske og italienske reiselivsaktører. Deltakelse her bidrar til å vinne innpass hos nye bedrifter, samt...

   12.07.2016

  • Tyskland: Workshop


   Sted: Hamburg Dato: 1. juni 2017 Tid: Kl. 10.00-17.00 Denne effektive møteplassen tilrettelegger for organiserte møter mellom tyske, sveitsiske og østerrikske turoperatører. Workshopen skal øke kunnsk...

   12.07.2016