Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Økonomi


   Årsregnskapet omfatter selskapets leveransekostnader og kundeleveranser med unntak av lån og tilskudd utbetalt til kunder.

   20.03.2015

  • Forstå kulturforskjellene i Norden


   Selv om vi er like, finnes det også forskjeller mellom oss nordmenn, svenskene, danskene og finnene. De som behersker kulturforskjellene kan mye enklere lande gode avtaler og bygge lønnsomme og langsi...

   13.02.2013

  • Fra idé til marked - Stavanger - 30. januar


   30.01.2018

   09.30-11.00

   Professor Olav Hansensvei 7A, 4021 Stavanger

   Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i?  Da er vårt seminar «Fra idé til marked» noe for deg.

  • Offentlige anbud: Sats i hele Norden


   Selger du til offentlig sektor i Norge? Med stor sannsynlighet er samme produkt også relevant i Danmark, Finland og Sverige. Vi hjelper deg med å finne nye kunder i naboland.

   05.03.2012

  • Go Global Stavanger: Sør-Afrika


   16.01.2018

   08.00-09.30

   Professor Olav Hanssens vei 7 - IPARK

   Vurdere du og din bedrift å satse internasjonalt? Ved å tenke eksport og internasjonalisering fra første stund kan din bedrift vokse raskere og dermed øke lønnsomheten.

  • Innspillkonferanse - Klynger


   20.02.2018

   10.00-12.00

   Arkivenes Hus - Journalen, Richard Johnsens gate 12

   Klyngeprogrammets mål er økt verdiskapning og innovasjon gjennom innovative samarbeidsprosesser mellom etablert næringsliv, akademia, forskning, startups, investorer og offentlige aktører. For å skape...

  • Landbruk og tilknyttet virksomhet - Rogaland


   Jobber du for å fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket? Da har vi flere tilbud til deg.                    

   25.08.2011

  • Beskytt ideen din


   En stor andel av verdiene i en bedrift er immaterielle. Det å ha et bevisst forhold til hvordan du forvalter de immaterielle verdiene kan sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi.

   13.05.2016