Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Denar = 100 Deni Valutakode MKD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste vareslag. Landrisiko  Risikogruppe 5, ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på fransk eller engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.  Følgende erklæring...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kameruns representasjon i Norge: Kamerun har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Kameruns ambassade i England: Embassy of the Republic of Cameroon 84, Holland Park GB-Lond...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kapp Verdes representasjon i Norge: Kapp Verde har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Wien: Embassy of the Republic of Cape Verde, Schwindgasse 20/2 A- 1040 Wien Telefon: + 431 503 87 27 Te...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Kenya har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemb...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 komoriske franc = 100 centimes Valutakode KMF. Valutarestriksjoner Valutakontroll administreres av Komorenes sentralbank. Landrisiko Risikogruppe 7, OECD. Korrupsjonsi...

   01.06.2012