Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om enkelte produkter. Dette gjelder blant annet følgende: - Farmasøytiske produkter: må registreres i Tunisia. - Tek...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Nassau/Freeport er 20-25 dager. Brukbare veiforbindelser. Tollflyplasser Freeport og Nassau Importhavner Nassau og Freeport

   01.06.2012

  • Adresser


   Bahamas' representasjon i Norge: Bahamas har ingen representasjon i Norge. Norges representasjon i Bahamas: Norge har ingen representasjon i Bahamas. Norges ambassade på Cuba har imidlertid sideakkred...

   01.06.2012

  • Adresser


   Barbados' representasjon i Norge: Barbados har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Barbados' ambassade i Brussel: Embassy of Barbados Ave. F. Roosevelt 100 B-1050 Brussels...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Bermuda følger angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt behandling. En må ta spesielle hensyn til...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Boliviano = 100 Centavos Valutakode BOB Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Alle import og eksport som overstiger 7200USD må  gjøres opp via...

   01.06.2012

  • FN


   FN (Forente nasjoner) er en verdensomfattende organisasjon med mange særorganisasjoner, programmer og fond. FN-systemet jobber stort sett med alt som berører menneskeheten, fra fattigdom, krig og sult...

   01.06.2012

  • OECD


   ”Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling” er en internasjonal organisasjon stiftet i 1960 og består i dag av flere industriland og fremvoksende økonomier. De fleste medlemslandene har en r...

   01.06.2012