Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen spesielle restriksjoner. Den filippinske pesoen er konvertibel for gjeldene kontotransaksjoner, dvs. dagens handel med varer og tjenester. Valutaen er ikke fult konvertibel. ...

   17.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular, men faktura bør utstedes i 3 orginaler. Det anbefales å ta med følgende erklæring nederst på fakturaen: "We declare that the invoice shows the actual price o...

   18.01.2018

  • Waste seminar


   12.12.2017

   08.30-01.00

   Fairmont Hotel Jakarta

   Innovation Norway Jakarta together with the Ministry of Environment and Forestry will held a Waste Seminar.

  • Produktkrav


   Produktkrav som forutsetter bruk av visse standarder og krav om merking vil normalt framgå av den enkelte salgskontrakt. Spesielle produktkrav til blant annet matvareprodukter, kjemikalier, kosmetikk,...

   18.01.2018