Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • 2.1 Hva er en veksel?


   En veksel er et betalingsdokument og et kredittpapir som kan omsettes. Dessuten er vekselen et viktig instrument for finansiering og inndrivelse av fordringer. Fordi vekselen kan kjøpes av andre, kan ...

   15.07.2013

  • 2.2 Hvorfor brukes veksler?


   Det er flere årsaker til av vekselen fremdeles spiller en betydelig rolle i internasjonal handel: Veksellovgivningen er tilnærmet lik over hele verden, med noen unntak for angloamerikansk rett. Den no...

   15.07.2013

  • 2.3 Vekselen: Formkrav


   En riktig utfylt veksel skal normalt inneholde følgende åtte opplysninger: 1. Dag og sted for utstedelsen. 2. Vekselbeløpet. 3. Forfallstid. 4. Ordet veksel brukt i selve teksten (på engelsk Bill of E...

   15.07.2013

  • 2.4 Vekselprotest


   En vekselprotest er et tiltak for å opprettholde din rett til betaling. En vekselprotest gjennomføres vanligvis hos en offentlig tjenestemann (lensmann, byfogd og så videre) i kjøpers land. Den offent...

   15.07.2013

  • Adresser


   Perus representasjon i Norge: Peru har ingen representasjon i Norge, se ambasaden i Stockholm: Kommerdörsgatan 35 NB SE-144 58 Stockholm Telefon: + 46 8 440 87 40 Telefax: + 46 8 20 55 92 E-post: info...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Saint-Pierre og Miquelon er formelt en del av Frankrike med indre selvstyre. De er ikke med i EUs tollområde, men va...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation Ja                      World Customs Organisation Ja   Verdensbanken Ja   Det Internasjonale Pengefond Ja   Forente Nasjoner J...

   01.06.2012