Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • FN


   FN (Forente nasjoner) er en verdensomfattende organisasjon med mange særorganisasjoner, programmer og fond. FN-systemet jobber stort sett med alt som berører menneskeheten, fra fattigdom, krig og sult...

   01.06.2012

  • OECD


   ”Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling” er en internasjonal organisasjon stiftet i 1960 og består i dag av flere industriland og fremvoksende økonomier. De fleste medlemslandene har en r...

   01.06.2012

  • Omstendelige innførselsprosedyrer


   Enhver norsk eksportør må forholde seg til visse utførsels- og innførselsformaliteter. Det vil si at varene minimum må: • tollmessig klareres ut av Norge ved eksport • tollmessig deklareres inn i impo...

   01.06.2012

  • Krav til CE-merket


   EU stiller krav til CE-merkets fysiske utforming og plassering på produktet. Merket ser ut som på bildet. Der hvor ikke annet er nevnt må merket være minst 5 millimeter høyt. CE-merket må være satt på...

   10.06.2015

  • Opprinnelsesregler - kumulasjon


   Europeisk kumulasjon: Systemet om europeisk kumulasjon trådte for de aller fleste landene i kraft 1. januar 1997. Selve ordet "kumulasjon" betyr i denne sammenheng "fri anvendelse". Det innebærer at v...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - vareomfang


   Frihandelsavtalene omfatter de aller fleste industriprodukter som klassifiseres under tolltariffens kapitler 25 til 97. Noen få produkter kan være unntatt og ikke være mulig å få tollfordeler for. Enk...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Nassau/Freeport er 20-25 dager. Brukbare veiforbindelser. Tollflyplasser Freeport og Nassau Importhavner Nassau og Freeport

   01.06.2012

  • Adresser


   Bahamas' representasjon i Norge: Bahamas har ingen representasjon i Norge. Norges representasjon i Bahamas: Norge har ingen representasjon i Bahamas. Norges ambassade på Cuba har imidlertid sideakkred...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Maroccos representasjon i Norge:  Embassy of the Kingdom of Morocco Holtegata 28 0355 OSLO Telefon: 23 19 71 50/52 Telefaks: 23 19 71 51 E-Post: oslosifam@yahoo.com   Norges representasjon i Marokko: ...

   01.06.2012