Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Kredittinformasjon


   En av de beste måtene å begrense risikoen ved eksportsalg er å innhente kredittinformasjon om kundene du skal gjøre forretning med før kontrakten inngås og varene sendes. Spesielt gjelder dette for st...

   01.06.2012

  • Påminnelses- og inkassorutiner


   Betalingsforsinkelser er dessverre svært vanlig ved internasjonalt salg, spesielt ved salg i åpen regning. Uansett hvor årsakene til disse forsinkelsene ligger er det viktig å ha fungerende overvåknin...

   01.06.2012

  • Elektronisk dokumentasjon


   I internasjonal handel tas elektronisk datautveksling stadig mer i bruk, enten det er i form av EDIFACT, XML eller ulike internettløsninger. Ved riktig bruk kan slike løsninger gi betydelige gevinster...

   01.06.2012

  • Frihandelsavtaler - EU


   EU har i likhet med Norge en rekke handelsavtaler som har til hensikt å forbedre handelsvilkårene mellom avtalepartene. Mange produkter belegges med toll ved grensepassering og på vilkårene som er for...

   01.06.2012

  • Frihandelsavtaler - Norge


   Når en vare krysser en landegrense må det ofte betales toll. Ved å opprette frihandelsavtaler mellom to eller flere parter, er hensikten blant annet å fjerne eller redusere tollen og andre handelshind...

   01.06.2012

  • Immaterielle rettigheter


   Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for registrerbare industrielle rettigheter (patent, varemerke, designregistrering m.m.), og ikke-registrerbare rettigheter som bedriftshemmelighete...

   01.06.2012

  • Hva er størrelsen på tilskuddet?


   Størrelsen på tilskudd vurderes fra sak til sak, avhengig av hva som er nødvendig for å realisere prosjektene i riktig omfang og tid. Vi spør derfor om støtten vil være utløsende for prosjektet. Med d...

   17.08.2016