Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 dinar  Valutakode TND Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen for ikke lisensbelagte varer. For lis...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om enkelte produkter. Dette gjelder blant annet følgende: - Farmasøytiske produkter: må registreres i Tunisia. - Tek...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Tunisia er 20-25 dager. Kombinerte transporter på vei / jernbane til Marseilles i Frankrike eller Genova i Italia, og deretter direk...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Tunisia ved forsendelser med en fakturaverdi på over 3000 TND. Dette kan ha viktige følger for såvel valg av leve...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) kreves ved import til Uganda. Dette er en rekke retningslinjer som skal sikre at importerte varer tilfredsstiller fastsatte krav t...

   01.06.2012

  • Adresser


   Uganda har nærmeste ambassade i Danmark: Ugandas Ambassade, Sofievej 15, DK-2900 Hellerup, Danmark Telefon:  +45 39 62 09 66 Telefaks: +45 39 61 01 48 E-post: info@ugandaembassy.dk Hjemmeside Norge ha...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett, islamsk rett og Sedvanerett. Zambia har en ad hoc konstitusjonell prøvingsrett, og ha...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012