Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Olje og gass: Et satsningsområde


   Oljeindustrien i Afrika har i dag ti prosent av verdens samlede oljeproduksjon og er stadig økende.  Leteaktiviteten øker både i Sør-Afrika og utenfor kontinentet, og har bidratt til den sterke vekste...

   18.12.2017

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner.  Kredittinformasjon Estland er ett av de østeuropeiske land med best tilgang på betalingsinformasjon. Regnskapsoppgjør er tilgjengelig for børsnoterte aksjesel...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Fås hos BankNordik P/F. EUs regnskapsregler og kontrollprosedyrer legges til grunn. Åpen regning Anbefales. Vanlig. Dokumentinkasso Anbefale...

   06.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Finland er fullt medlem av ISO og CEN. Finlands nasjonal standard organisasjon er Suomen Standardisoimisliitto r.y. Immaterielle rettigheter Finland er medlem av EPO (European Patent Office...

   19.01.2018