Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Moldova


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Nederland


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Aktuelle dokumenter


   Det er i første rekke vanlige handelsdokumenter selger må framskaffe, slik som: handelsfaktura konnossement (ved sjøfrakt og gitt et omsettelig fraktbrev) andre transport- eller fraktdokumenter (avhen...

   01.06.2012

  • Betalingssted


   Når vi snakker om betalingssted sikter vi til hvor rembursen er betalbar. Det vil i praksis si hvor: forpliktende granskning av rembursdokumenter finner sted utbetalingen under rembursen finner sted R...

   01.06.2012

  • Certificate of Health


   Certificate of Health (Free Sale Certificate) bekrefter at næringsmidler er produsert i samsvar med norske veterinærbestemmelser og er i fri omsetning i landet. Dokumentet kan i enkelte tilfeller være...

   16.08.2012

  • Fortolling


   Fortolling av varer betyr ikke alltid at det skal betales toll og avgifter. Den vanligste fortollingsprosedyren kalles ordinær innførsel eller utførsel og gjelder ved kjøp og salg av varer. Det finnes...

   01.06.2012

  • EU/Colombia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 346/2012. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Colombia Varer som har opprinnelse i EU eller Colombia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinnelsesmater...

   11.09.2013