Søk

 • Alle kategorier (6637)
 • Ansatt (721)
 • Nyhet (139)
 • Arrangement (230)
 • Tjenester (198)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle samsvarskrav gjelder for enkelte varer ved forsendelser til Botswana. Se lenken til venstre for nærmere beskrivelse av hvilke varer som er omfattet av disse bestemme...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og SACU innebærer at industriprodukter med opprinnelse i SACU (unntatt noen va...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Det meste av innførselen går via sør-afrikanske havner. Skipninger til Walvis Way i Namibia og videreforsendelsen hovedveien til Botswana er en annen mulighet. Brukbart h...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på fransk i tre eksemplarer. Følgende erklæring påføres, stemples og undertegnes av eksportøren. "Nous ce...

   01.06.2012

  • Adresser


   Burkina Fasos representasjon i Norge: Burkina Faso er ikke representert i Oslo, se København: Burkina Fasos Ambassade Svanemøllevej 20 DK- 2100 København Ø Danmark Telefon:+ 45 39 18 40 22 Faks: + 45 ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Burundi, og betales i burundi francs. Transportmerking I tillegg til normal merking, bør kasser som sendes via D...

   01.06.2012

  • Adresser


   Burundis representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Burundi Oscars gate 57 0258 Oslo Telefon: 21 38 57 82 E-post: info@burundi-embassy-oslo.org Hjemmeside Norges representasjon i Burundi: Buju...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Djibouti er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012