Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert ove...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og islamsk rett. Erfaringsmessig tar kontraktsforhandlinger med libyske kjøpere lang tid. Leveringsbetingelser Vi anbe...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Importører må være registrert hos Handelsministeriumet hvor det utstedes tillatelse til import. Importør må via intern...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og tradisjonell rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet  1 madagassisk ariary= 5 iraimbilanja Valutakode  MGA. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Overvåkningen av valutamarkedet gjøres av sentralban...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Maroccos representasjon i Norge:  Embassy of the Kingdom of Morocco Holtegata 28 0355 OSLO Telefon: 23 19 71 50/52 Telefaks: 23 19 71 51 E-Post: oslosifam@yahoo.com   Norges representasjon i Marokko: ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importørermå være registrert. Innførselslisens kreves for en del varer. Ta kontakt med importør om dette i god tid før forsendelse. Forhåndsinspeksjon av varer Im...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Utstedes i 4 eksemplarer på fransk. Følgende erklæring påføres faktura og undertegnes av ekspo...

   01.06.2012