Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • EU/ESA avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EU og ESA statene trådte i kraft 14.05.2012. EAS (Eastern and Southern Africa States) består av landene Komorene, Madagaskar, Mauritius, Seychellene, Zambia og Zimbabwe. Imidl...

   21.08.2012

  • EU/OCT avtalen


   EU/OCT avtalen gjelder mellom EU landene og 25 land eller øyer i de oversjøiske territorier og gir tollfordeler for en rekke produkter. Les avtaleteksten her

   01.06.2012

  • EU/Serbia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 28/2010 (side 292 – 386). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Serbia Varer som har opprinnelse i EU eller Serbia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Oppri...

   01.06.2012

  • EFTA/Bosnia-Hercegovina avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Bosnia-Hercegovina trådte i kraft 01.01.2015. Avtalen mellom partene innebærer, med få unntak, at industrivarer, bearbeidede landbruksprodukter samt fisk og an...

   21.01.2015

  • EFTA/Chile avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Chile trådte i kraft 1. desember 2004. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Chile oppnår tollfri innførsel til EFT...

   01.06.2012

  • EFTA/Colombia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia trådte i kraft 1. september 2014. Frihandelsavtalen med Colombia er en omfattende avtale som omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, i...

   01.06.2012

  • EFTA/Egypt avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt ble iverksatt 1. august 2007. Avtalen er asymmetrisk, noe som medfører at tollen på en rekke industriprodukter trappes ned frem til 2020 ved innførsel til Egypt....

   01.06.2012

  • EFTA/Hong Kong avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Hong Kong, Kina trådte i kraft 1. november 2012. Hongkong SAR tilbyr allerede tollfri markedsadgang for alle typer varer og frihandelsavtalen sikrer at denne p...

   08.11.2012

  • EFTA/Israel avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Israel trådte i kraft i 1993. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i en avtaleparte oppnår tollfri innførsel ved imp...

   01.06.2012