Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • CARICOM


   CARICOM ble opprettet i 1973. Medlemsland Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinen...

   01.06.2012

  • CEFTA


   Frihandelsavtalen CEFTA ble signert i 1992 i Krakow og trådte i kraft i 1. mars 1993. Avtalen innebærer at tollbarrierer medlemslandene imellom har blitt suksessivt bygget ned, bortsett fra på enkelte...

   01.06.2012

  • NAFTA


   Frihandelsavtalen NAFTA trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen innebærer at tollbarrierer er fjernet i handelen mellom medlemsstatene USA, Mexico og Canada. I NAFTA er alle ikke tollmessige handelshin...

   01.06.2012

  • SACU


   Traktaten opprettet et frihandelsområde og en tollunion mellom medlemslandene. SACU-samarbeidet ble etablert i 1910. Medlemsland Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland. Målsetting og oppb...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tsjekkias representasjon i Norge: Den Tsjekkiske Republikks Ambassade Fritzners gate 14 0244 Oslo Telefon: 22 12 10 30 / 31 Telefax: 22 55 33 95 E-post: oslo@embassy.mzv.cz Hjemmeside Den norske ambas...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Tysk-romersk rettssystem med innflytelse fra østerriksk og ungarsk rett. Det juridiske systemet har etterhvert blitt mer og mer tilpasset mot kra...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer (en original to kopier) på engelsk eller tysk. Fakturae...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Velutbygget, men noe nedslitt vei-og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Tsjekkia, blant annet via den direkte containerlinjen Rotterdam - Praha,...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-tyrkisk havn er 15-20 dager, avhengig av korrespondanse med feederbåter og tyrkisk lossehavn. Krav om forhåndsvarsling (24 timer) ved frakt ...

   01.06.2012