Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Utførselstillatelse - fisk og fiskevarer


   Ved utførsel av fisk og fiskevarer fra det norske fastlandet og territorialfarvannet (tollområdet) skal det betales eksportavgift. Det samme gjelder om fisken leveres direkte fra fangstfelt som ligger...

   08.07.2013

  • Hvilke land krever PSI?


   Det er gjennomgående utviklingsland, fortrinnsvis i Afrika og Latin-Amerika som krever forhåndsinspeksjon av varer. Hvilke land som krever denne ordningen varierer over tid, men antall land er relativ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Guineas representasjon i Norge: Guinea har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Guineas ambassade i Berlin: Embassy of the Republic of Guinea Jägerstrasse 67-69, DE-10117 B...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Guinea-Bissau aksepterer tvungen internasjonal rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, pun...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Guinea-Bissau er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelse...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsendelser med verdi til over 500.000 XAF må forsikres i Kamerun. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Emballasjen bør være solid ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer/varegrupper er underlagt spesiell lovgivning. Dette gjelder blant annet for: Planter: spesielle bestemmelser i "Plant Protection (Importation) Order". Farmasøyti...

   01.06.2012