Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner.  Kredittinformasjon Det er lovpålagt å innlevere årsregnskap i Polen. Betalingsanmerkinger er offentlige. Åpen regning Forekommer og fungerer bra (14-60 dager)...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Til tross for at lovfestet innleveringstid for årsregnskap er fem måneder fra årsregnskapsavslutning, er bedriftene som oftest sene med å se...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Autoriserte banker og vekslingskontorer kan fritt handle med utenlandsk valuta. Den rumenske valutaen er såkalt internt konvertibel. Valutaen fullt konvertibel, og knyttet til Euro...

   19.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Det er restriksjoner på salg av militært materiell og strategiske varer som gjør det forbudt å selge, eksportere, importere og transportere forsvarsrelaterte varer og flerbruksvarer med flerbrukstekno...

   11.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er tilgjengelig for stort sett alle aksjeselskap. Betalingsanmerkinger er offentlige. Åpen regning Vanlig. Kredittid 30 dager. K...

   19.01.2018