Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av varer kan bare skje gjennom registrerte importører. Registrerte importører vil ha en generell importørens Identification Number (APIU), som må bli sitert ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse varegrupper - først og fremst konsumentvarer, er det egne bestemmelser. Det kan være at de skal oppfylle en viss standard eller merking av varer. Se under merking av...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Samtlige kolli bør merkes med opprinnelsesland og bruttovekt. Transittforsendelser skal merkes "Transit Goods" samt...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Innførselslisens kreves for farmasøytiske produkter, trevarer og kulturelle produkter eller produkter som kan anses so...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Primært basert på fransk, tyskromersk rett (påvirket av UN Transitional Authority i Kambodsja), sedvanerett og rester av kommunistisk rettsteori....

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på fransk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Overstrykinger eller en...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012