Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst fire eksemplarer på russisk eller engelsk. Underskrift påført ved faksi...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt vanlig og prismessig gunstig for eksportleveranser til Spania . Vel utbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Alicante, Almeria, Barcelona, B...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med regionale tilpasninger. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Foreldelsesfrist Seks år fra rettslige tiltak ble innledet. Den kan i visse tilf...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport dominerer naturlig nok ved forsendelser til Storbritannia. Velutbygget vei- jernbane- og kanalnett. Vei- og banenettet er til tider overbelastet. Direkte jer...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Global Growth - China Green Winter Building


   China is the largest construction market in the world (with 12 billion m2 under construction annually). The implementation of the green building regulations has resulted in a recent boom with a doubli...

   20.04.2018

  • Fra idé til marked - Stavanger - 19. juni


   19.06.2018

   09.30-11.00

   Prof. Olav Hanssensvei 7A

   Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i?  Da er vårt seminar «Fra idé til marked» noe for deg.