Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av varer tillates kun av bedrifter som har 'Trade License, tillatelse fra Tollvesenet samt registert hos handelskammeret. Innførselslisens kreves for en del ...

   01.06.2012

  • Frihandelsavtaler - Norge


   Når en vare krysser en landegrense må det ofte betales toll. Ved å opprette frihandelsavtaler mellom to eller flere parter, er hensikten blant annet å fjerne eller redusere tollen og andre handelshind...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til enkelte produkter som jordbruksvarer, matvarer, medisinsk engangsutstyr og farmasøytiske varer, leker, elektrisk utstyr, samt visse kjemikalier. Stan...

   01.06.2012

  • Adresser


   Her er noen instanser som kan bistå med mer informasjon om Norge: Oslo Chamber of Commerce  - Arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet. Tollvesenet - Norges offentlige ins...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Positiv. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 62 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • test


   Eksporthåndboken er et tilbud til ....

   02.06.2015