Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Adresser


   Madagaskar representasjon i Norge: Madagaskar har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Tyskland: Embassy of the Republic of Madagascar Seepromenade 92 DE-14 612 Falkensee Telefon: +49 33 2223...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for alle varer, denne er gyldig i 6 måneder. For all import kreves spesielt innførselsformular og et innførselssertifikat. Selger må utstede pr...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse varer gjelder ulike produktkrav. Spesielle krav til forbrukervarer. Tett kontakt med importør anbefales. Standarder Mali er fullt medlem av International Organizatio...

   01.06.2012

  • Adresser


   Guineas representasjon i Norge: Guinea har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Guineas ambassade i Berlin: Embassy of the Republic of Guinea Jägerstrasse 67-69, DE-10117 B...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Guinea-Bissau aksepterer tvungen internasjonal rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, pun...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Guinea-Bissau er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelse...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012