Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Mars 2017


   Eksporten økte sterkt i mars. En bedring i markeder og priser bidrar til en bedre utvikling og gir forhåpninger om vekst. Den sterke utviklingen i mars må likevel i stor grad påsken ta ansvaret for, s...

   19.05.2017

  • August 2017


   Generelt bedre konjunkturer i utlandet og spesielt økt eksportverdi for bensin, diesel og kjemiske produkter dro fastlandseksporten opp i august.

   25.09.2017

  • Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017


   Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det ikke nok til å unngå en nedgang gj...

   25.09.2017

  • November 2017


   November ble en historisk måned, som den første måned med underskudd i samlet handelsbalanse (vareeksport minus vareimport) med utlandet siden desember 1998, da det var et underskudd på 1,4 millioner ...

   19.12.2017

  • Tjenesteeksporten i 4. kvartal og året 2017


   Oversikten over tjenesteeksporten i 2017, viser at flere av tjenestenæringene også ble rammet av redusert etterspørsel fra petroleumsindustrien, og rapporten viser at tjenesteeksporten falt med 6,3 mi...

   22.03.2018

  • Tidligere besøk


   DKKHH Kong Harald og Dronning Sonja og næringslivsdelegasjon til Myanmar Om Norge og Myanmar Frame Programme Bilder fra delegasjonen DDKKHH Kong Harald og Dronning Sonja og næringslivsdelegasjon til T...

   12.02.2013

  • Statsbesøk til Argentina


   6. til 8. mars 2018 vil Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja besøke Argentina. I anledning besøket planlegges det et eget næringslivsprogram i Buenos Aires 7.mars. Invitasjon til å delta i d...

   12.12.2017

  • Bygg bedrift


   Vi har flere tjenester for vekstkraftige bedrifter. Med oss tar du bedriften din til et nytt nivå!

   06.06.2012