Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av Det karibiske fellesmarkedet, CARICOM, innrømmes tollpreferanser for varer fra andre CARICOM-land. Bel...

   01.06.2012

  • Adresser


   Latvisk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Latvia Bygdø Allé 76 0268 Oslo PB 3163 Elisenberg 0208 Oslo Telefon: 22 54 22 80 Telefax: 22 54 64 26 E-post: embassy.norway@mfa.gov.lv Hjemm...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt l...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cent. Valutakode  EUR Vanlig faktureringsvaluta  USD, EUR eller NOK. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  R...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Hv...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Vel utbygget vei- og jernbanenett. Ingen egne saltvannshavner, men elvehavnen Meretert har en viss betydning på grunn av sin forbindelse med Rhinen og Mosel. Mye av impor...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Luxembourg er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensyn...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012