Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Må vanligvis tegnes i Angola (nasjonalt forsikringsselskap, ENSA). Ingen spesiell formular kreves. I kopi. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser....

   01.06.2012

  • Adresser


   Angolas representasjon i Norge: Angola har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Republic of Angola Skeppsbron 8 SE-111 30 Stockholm Sverige Telefon: +46 824 2890 Tel...

   01.06.2012

  • Kredittinformasjon


   En av de beste måtene å begrense risikoen ved eksportsalg er å innhente kredittinformasjon om kundene du skal gjøre forretning med før kontrakten inngås og varene sendes. Spesielt gjelder dette for st...

   01.06.2012

  • Påminnelses- og inkassorutiner


   Betalingsforsinkelser er dessverre svært vanlig ved internasjonalt salg, spesielt ved salg i åpen regning. Uansett hvor årsakene til disse forsinkelsene ligger er det viktig å ha fungerende overvåknin...

   01.06.2012

  • Elektronisk dokumentasjon


   I internasjonal handel tas elektronisk datautveksling stadig mer i bruk, enten det er i form av EDIFACT, XML eller ulike internettløsninger. Ved riktig bruk kan slike løsninger gi betydelige gevinster...

   01.06.2012

  • Frihandelsavtaler - EU


   EU har i likhet med Norge en rekke handelsavtaler som har til hensikt å forbedre handelsvilkårene mellom avtalepartene. Mange produkter belegges med toll ved grensepassering og på vilkårene som er for...

   01.06.2012

  • Frihandelsavtaler - Norge


   Når en vare krysser en landegrense må det ofte betales toll. Ved å opprette frihandelsavtaler mellom to eller flere parter, er hensikten blant annet å fjerne eller redusere tollen og andre handelshind...

   01.06.2012

  • Immaterielle rettigheter


   Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for registrerbare industrielle rettigheter (patent, varemerke, designregistrering m.m.), og ikke-registrerbare rettigheter som bedriftshemmelighete...

   01.06.2012