Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Portugal er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Portugal, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Relativt omfattende jernbanenett. Donau med sidekanaler er en viktig transportåre. Tollflyplasser Arad, Bukaresti, Constanta, Sibiu og Timisoara. Importhavner Constanta (...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Det anbefales å bestemme dette i salgskontrakten for å unngå erstatningsansvar knyttet til manglende merking. Derso...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XAF Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. CFA-francen er knyttet opp mot euroen. Landrisiko  ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo-Sidney er rundt 40 dager. Ved salg til offentlige etater i Australia har australske linjerederier førsteprioritet på frakt. Generelt eff...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de disse kravene. Dette gjelder blant annet farmasø...

   01.06.2012