Søk

 • Alle kategorier (7631)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (172)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (219)
  • GCE


   28.03.2017

  • Forbud mot støtte til selskaper i "vanskeligheter"


   I henhold til Statsstøtteregelverket kan man ikke (under gruppeunntakene / GBER) gi offentlig støtte til selskaper som er «i vanskeligheter» og som er eldre enn tre år fra foretaksregistrering. Et sel...

   26.02.2018

  • Krav til kundebedriften


   Kan være både offentlige og private virksomheter Kan være både norske og utenlandske Gjennom kunnskap om markedet skal kunden delta aktivt i utviklingsprosjektet ved blant annet å bidra til å konkreti...

   21.11.2012

  • Hordaland


   Sentralbord Telefon: 55 55 93 55 E-post: hordaland@innovasjonnorge.no Sidsel Lauvås Arbeidsområder: IFU/OFU, Energi og miljø, IPR Telefon: 55 55 93 51 E-post: sidsel.lauvas@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Nord-Trøndelag


   Sentralbord Telefon: 74 13 54 00 E-post: nordtrondelag@innovasjonnorge.no Vigdis Tuseth Arbeidsområder: IFU/OFU, SkatteFUNN Telefon: 988 58 662 E-post: vigdis.tuseth@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Forprosjekt Innovasjonskontrakter


   Med forprosjekt mener vi det som må gjøres av avklaringer i forkant av et hovedprosjekt. Det forventes i hovedsak at bedriftene finansierer denne forfasen selv, og det er kun anledning til å søke om f...

   05.03.2018