Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Tytlandsvik Aqua AS


   Tytlandsvik Aqua skal bygge et pilotanlegg for landbasert eksperimentell forskning og utvikling for produksjon av laks på land opp til en kilo. Prosjektet skal redusere vannforbruk og øke arealeffekti...

   07.03.2018

  • Utel Systems


   Selskapet har allerede etablert seg godt i utlandet, med England og Japan som de viktigste markedene. Nå har den pågående big data-satsing med Innovasjon Norge gitt dem grunn til å tro at de kan konku...

   07.03.2018

  • Rapporter og presentasjoner


   Rapporter Ren energi - Drømmeløftet 2016 Den nye Drømmeløfts-rapporten fra Innovasjon Norge presenterer norsk næringslivs muligheter innenfor produksjon og bruk av ren energi og gir råd om hvordan Nor...

   06.10.2017

  • Water sector innovation conference 2018


   The innovation conference is a meeting place for the water industry sector  to work closely together and involve your business in concrete development projects.

   06.02.2018

  • Kulturell konkurransekraft styrkes


   Et nytt næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring skal styrke Norges konkurransekraft globalt.  – Norge et har stort, men uutnyttet konkurransefortrinn, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig ...

   29.06.2015

  • Har du innspill til gründersatsningen?


   I dag er det innspillsmøte til regjeringens gründerplan som kommer i år.  Du har anledning til å gi dine råd til hvordan Norge best skal ruste seg for framtida. 

   23.06.2015

  • Creative Business Cup til Norge!


   10. juni kåres Norges beste kreative bedrift. Vinneren går videre til den internasjonale konkurransen Creative Business Cup i København til høsten.

   05.06.2015

  • INNOVASJONTALE OG DRØMMELØFT VERDEN RUNDT


   Nærings- og samfunnsaktører fra Stavanger i sør til Alta i nord har denne uka tatt del i oppsummeringen av Drømmeløft-mobiliseringen og Innovasjon Norges anbefalinger, til den omstillingen som nærings...

   05.06.2015